Villkor - så här fungerar det.

Villkor

Tvättmedel från Ariel och sköljmedel från Lenor levereras i förpackningar som innehåller medel för minst 100 tvättar. Antal tvättar baseras på rekommenderad dos med normalt smutsad tvätt.

Erbjudandet gäller för de utvalda maskiner som omfattas av kampanjen och som är inköpta i Sverige under perioden 1 september 2015 till och med 31 maj 2016.

Senaste datum för att utnyttja erbjudandet är den 31 maj 2016.

Erbjudandet kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden.

För att ta del av erbjudandet måste man registrera sin produkt här.

Electrolux hanterar inga krav på tvättmedel eller sköljmedel som inte innefattas av erbjudandet och de modeller som finns uppställda på denna hemsida.

Electrolux tar inget ansvar för att leverera tvätt- och sköljmedel i de fall produktregistreringar inte är kompletta eller där felaktiga kontaktuppgifter uppgivits pga exempelvis feltryckningar.

Erbjudandet kan nyttjas en gång per hushåll.

Tvätt– och sköljmedel levereras 3-4 veckor efter produkten registrerats med reservation för förseningar vid hög belastning.

Erbjudandet kan inte bytas mot pengar eller annan ersättning.

Vid frågor angående kampanjen eller produktregistrering vänligen kontakta electroluxservice@electrolux.se