Diskmaskin värmer inte upp vattnet

Senast uppdaterad 2020-06-12 09:05

Problem

  • Disken blir inte varm
  • Disken torkar inte
  • Disken är blöt efter avslutat program
  • Diskmedlet har inte löst upp sig

Gäller för

  • Fristående diskmaskin
  • Inbyggd diskmaskin
  • Bänkdiskmaskin

Lösning

  1. Kör ett rengöringsprogram genom att du kör en tom maskin på högsta temperaturen, rengöringsmedel som kan hjälpa till finns att köpa på våran shop
  2. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Om det samlas kalk i diskmaskinen så kan temperaturen på vattnet försämras med några grader, läs mer om kalk i bruksanvisningen
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.