Luckan för diskmaskin med AirDry öppnas innan programmet är klart

Senast uppdaterad 2023-03-22 10:04

Problem

  • Luckan för diskmaskin med AirDry öppnas innan programmet är klart

Gäller för

  • Diskmaskin med AirDry-funktion

Lösning

  1. Detta är fullt normalt för diskmaskiner med AirDry och är inget fel
  2. Behöver du stänga av denna funktion för att kunna använda barnlås eller för att skydda omkringliggande skåp så kan du läsa om det i manualen

Orsak

  • Luckan öppnas under programmets torkningsfas. När luckan öppnas är inte programmet helt klart  Informationen om att programmet är "KLART" visas på displayen och/eller med en ljudsignal
  • Detta är normalt för produkten
  • Den tid det tar från det att luckan öppnas tills programmets slut varierar och beror på det valda programmet och/eller alternativet
    Exempel: För flertalet program dröjer det 5 min, men för snabbprogram tar det 2, medan det för Eco-programmet är 80 min
  • Tiden som visas varierar alltså och är inget fel
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.