Köksfläktens fjärrkontroll fungerar inte

Senast uppdaterad 2020-06-02 13:25

Problem

  • Fjärrkontrollen till köksfläken fungerar inte
  • Kan inte använda fjärrkontrollen

Gäller för

  • Köksfläktar utrustade med fjärrkontroll

Lösning

  1. Se till att batterierna sitter i ordentligt, byt om det behövs
  2. Se till att batterierna är ordentligt isatta, att den knappformade sidan är "-" - terminalen och den plana sidan är "+" - terminalen
  3. Återställ fläkten enligt beskrivningen i användarmanualen. Styrenheten registrerar sedan fläkten på nytt
  4. Om detta inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Batterier är felaktigt insatta
  • Urladdade batterier
  • Tekniskt problem
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.