Felkod E8 visas på spis

Senast uppdaterad 2021-04-13 11:16

Problem

  • Felmeddelande E8 på hällen

Gäller för

  • Spis
  • Häll

Lösning


  1. Har spisen fungerat tidigare, prova att bryta strömmen och sätt tillbaka igen
  2. Kontrollera säkringarna, så det ej slagits ut
  3. Är det en nyinstallation är det mest troligt ett installationsfel. Kontakta installationsfirman
  4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.