Ugn visar F241

Senast uppdaterad 2020-06-02 12:44

Problem

  • Felkod F241 visas på displayen

Gäller för

  • Ugn

Lösning

  1. Kontrollera strömkabeln
  2. Kontrollera ugnsvredet
  3. Testa att bryta strömmen via stickkontakten eller säkringen till ugnen i 1 minut
  4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Funktionsväljaren är inte ansluten
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.