Ugnen värmer inte

Senast uppdaterad 2020-06-02 13:30

Problem

  • Ugnen värmer inte

Gäller för

  • Spis
  • Ugn

Lösning

  1. Kontrollera säkringarna/propparna
  2. Bryt strömmen till ugnen i 30 sekunder
  3. Om problem kvarstår kontakta auktoriserat servicecenter
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.