Tvättmaskinen-torktumlaren visar felkod E30

Senast uppdaterad 2020-06-02 11:59

Problem

 • Tvätt/torken visar felkod E30 eller C3 eller avger 3 blinkningar

Gäller för

 • Tvättmaskin-torktumlare (inbyggd och fristående)

Lösning

 1. Kontrollera vattentilloppsslangen
  En läcka i slangen gör att vatten flödar ut i maskinen bredvid bakpanelen. Kontrollera anslutningen av vattentilloppsslangen mellan kranen och maskinen. Om detta är orsaken ska maskinen lutas så som visas i avsnittet ”Kontrollera att tvätt inte har fastnat i maskinen” så att maskinen kan starta igen
 2. Kontrollera att tvätt inte har fastnat i maskinen
  Plagg som fastnar mellan lucktätningen och glaset kan göra att luckan läcker så att vatten rinner ner längs framsidan och ned i bottentråget
  Koppla bort tvättmaskinen från vattenkranen och vägguttaget och placera sedan en handduk på golvet bakom maskinen
 3. Luta maskinen bakåt en aning så att frontpanelens höjs 10–15 cm från golvet
  • Håll maskinen i det här läget i 30–40 sekunder så att vattnet i bottentråget rinner ut på handduken. Sänk ner maskinen igen och anslut den till vattkranen och vägguttaget. Kontrollera vattentillförsel och -utlopp
  • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och vattenventilen är rent (där tilloppsslangen är fastskruvad i maskinen och vattenkranen).
  • Starta ett tvättprogram och kontrollera om problemet har lösts
 4. Kontrollera lucktätningen
  • Felet kan orsakas av det läcker från luckans tätning på maskinen. Kontrollera detta genom att öppna luckan och undersöka tätningen
  • Tätningen ska inte uppvisa sprickor, hål eller andra skador. Om lucktätningen är defekt måste den bytas ut av en servicetekniker. Använd inte maskinen igen förrän den har reparerats. Stäng av vattentillförseln till maskinen
 5. Om ovanstående råd inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Orsak

 • Felet orsakas av att det står vatten i botten på eller inuti maskinen
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.