Torktumlare visar ett hänglås

Senast uppdaterad 2020-03-10 15:43

Problem

  • Torktumlaren visar ett hänglås
  • Kan inte starta torkprogrammet, torktumlaren är låst
  • Hur avaktiverar man barnlåset i torktumlaren?

Gäller för

  • Torktumlare

Lösning

När barnlåset är aktiverat kan du inte utföra någon åtgärd förutom att sätta på eller stänga av apparaten med knappen/reglaget.

Programmet kan inte startas eller ändras av misstag när maskinen är igång.

Metoden för att avaktivera låset varierar mellan modellerna. Se bruksanvisningen för mer information om apparaten.

Barnlåsknapparna är vanligtvis markerade på kontrollpanelen med en hänglåssymbol (exempel nedan).

Avaktivera: tryck och håll in den/de markerade knappen/knapparna i 3-5 sekunder tills hänglåset inte längre syns på displayen

Aktivera: tryck och håll in den/de markerade knappen/knapparna i 3-5 sekunder tills hänglåset visas på displayenHitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.