Torktumlarens kondensor-LED lyser

Senast uppdaterad 2022-08-12 09:54

Problem

  • Torktumlarens kondensor-LED lyser


Gäller för

  • Värmepumpstumlare
  • Kondensumlare

Lösning

  1. Rengör kondensorn, filtren och luftkanalerna
  2. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Orsak

  • Den här lampan indikerar att kondensorn måste rengöras
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.