Det går inte att öppna luckan på tvättmaskinen

Senast uppdaterad 2022-04-07 09:38

Problem

 • Det går inte att öppna luckan på tvättmaskinen

Gäller för

 • Frontmatad tvättmaskin

Lösning

 1. Kör ett nytt program
 2. Funkar det inte efter ett nytt program, prova tömmningsprogram
 3. Töm maskinen manuellt genom att öppna nålfilter enligt bruksanvisning. Hitta din bruksanvisning här, testa sedan att öppna luckan (det är normalt att vatten är kvar i utrymmet där filtret sitter )
 4. Om problem kvarstår, bryt strömmen till maskinen i 30 sekunder. Försök öppna luckan när maskinen är strömlös och även efter ni kopplat tillbaka strömmen
 5. Tryck in lucka hårt och prova öppna
 6. Vissa tvättmaskiner har en nödöppning, se bruksanvisningen för just din tvättmaskin för att kontrollera att den har det
 7. Stäng av produkten och bryt strömmen till produkten genom eluttaget eller säkringen
 8. Öppna filterluckan och dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan ta sedan ut tvätten och stäng sedan luckan och filterluckan

 1. Om problem kvarstår eller om tvättmaskinen inte har en nödöppning, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • När det finns vatten kvar i trumman hålls luckan låst som säkerhetsåtgärd
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.