Tvättmaskin visar felmeddelande E40, E41 eller avger 4 pip / 4 blinkningar

Senast uppdaterad 2020-07-29 09:19

Problem

 • Felkod E40
 • Avger 4 pip/blinkningar

Gäller för

 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork

Lösning

 1. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Tryck in luckan tills ett klick hörs. Kontrollera även att tvätt inte har fastnat mellan luckan och lucköppningen
 2. Kontrollera att det inte är för mycket tvätt i trumman
 3. Kontrollera att barnlåset inte är aktiverat
 4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Orsak

 • Luckan är öppen, olåst eller defekt
 • Det är för mycket tvätt i trumman
 • Barnlåset är aktiverat
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.