Tävlingsvillkor – Förvaringsdrottningen

1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Sverige. Varje tävlande kan vinna maximalt ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Electrolux Hemprodukter Aktiebolag, org nr 556010-6626.

2. För att delta i tävlingen måste du kommentera på tävlingsposten med ditt bästa förvaringsknep.  De som inte följer tävlingsvillkoren eller uppnår kriterierna genom otillåtna sätt eller fusk elimineras från tävlingen.

3. Berättigade deltagare
Tävlingen är öppen för alla som är folkbokförda i Sverige och som vid tidpunkten för registreringen har fyllt 18 år. Anställda av Electrolux eller deras familjemedlemmar, ombud eller någon med yrkesmässig anknytning till kampanjen är inte berättigade att delta i tävlingen.

4. Tävlingen pågår mellan 17 augusti och 23 augusti 2017. En jury utser fem vinnare bland de som enligt juryn inkommit med det bästa och smartaste förvaringsknep. Den tävlande garanterar att denne själv har skapat tävlingsbidraget. Juryn kommer att bestå av representanter från Electrolux. Juryns beslut kan inte överklagas.

5. Priset till vinnaren är boken "Organisera och förvara hemma - Ett projekt i veckan" till ett värde av ca 179 SEK inkl. moms. Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnaren.

6. Vinnaren kommer att kontaktas direkt i kommentarsfältet, alternativt via privat meddelande på Facebook.

7. De tävlande ger Electrolux en fullständig, oinskränkt, fullt betald och royaltyfri samt exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Electrolux får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.

8. Electrolux förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor.

9. Den här tävlingen är på inget sätt sponsrad, rekommenderad, administrerad eller associerad med Facebook.