IFB - Installerat, funktionskontrollerat, besiktningsklart

IFB - Installerat, funktionskontrollerat, besiktningsklart

Med service och trygghet i fokus – från början till slut

Electrolux är världens ledande tillverkare av vitvaror. Vi ligger i absolut framkant när det gäller design, teknologi och prestanda. Vi är också branschledande när det gäller service – ingen annan leverantör får lika bra omdömen gällande snabb och bra support som vi får.  

Installatörer Centrala Bygg

Det är ändå viktigt att komma ihåg att vi aldrig är bättre än vår senast levererade, installerade och besiktigade produkt. Det betyder att hur bra produkter vi än utvecklar och hur effektiva processer vi än har, måste vi hela tiden komplettera vårt erbjudande med ett omfattande servicesystem för produktens hela livscykel. Ett starkt service- och supporterbjudande gör att kunderna återkommer.

En installation av Central Byggs produkter

IFB – för säkerhet i alla led

IFB står för Installerat, Funktionskontrollerat, Besiktningsklart och täcker alla faser från leverans till besiktning. IFB är idag ett dagligen använt bransch-begrepp som innebär att leverans, installation och funktionskontroll utförs av kunniga vitvaruinstallatörer som garanterar att allt är på plats i tid, fungerar felfritt och är klart för slutbesiktning.

Installatör framför tvättmaskiner

Hur fungerar IFB?

Så snart varorna är beställda planeras och bokas leveransen enligt kundens önskemål. Vi har ett starkt miljötänk i ryggmärgen, vilket gör att vi alltid strävar efter att samordna och planera leveranser så att det sker så kostnads- och energieffektivt som möjligt.

Installatör som tittar på papper med leveransinfo

Planerings- och avstämningsmöte

Under ett avstämningsmöte går vi igenom alla steg inför leveransen: tidsplaner, intransportvägar, emballagehantering, installationsordning, arbetsplatsregler och samordning med andra entreprenörer. Allt för att hela processen ska rulla på så smidigt som möjligt.

Installatör på huk framför Electrolux tvättmaskiner

Leverans och installation

När leveransen anländer finns vår personal på plats för att kontrollera produkterna och registrera eventuella anmärkningar direkt. Varorna transporteras sedan till platsen där de ska installeras och kontrolleras ytterligare en gång, bland annat för att säkerställa att alla anslutningar fungerar som de ska. Eventuella transportskydd plockas bort, tippskydd monteras vid behov och produkterna installeras på sin slutliga plats.

Fingrar som justerar en Electrolux-produkt

Funktionskontroll

Vår personal går grundligt igenom funktionerna hos alla produkter, exempelvis att lampor lyser, kompressorer går igång och termostater är stabila. Som en extra säkerhetsåtgärd kontrolleras också skyddsjordningen ytterligare en gång. Nu är allt klart för slutbesiktning.

Två installatörer från Centrala Bygg, i skyddskläder

Säkerheten först

Det absolut viktigaste på en byggarbetsplats är säkerheten. På Electrolux är säkerhetstänket en självklar del av vardagen och omfattar såväl själva arbetsmiljön som anställda och besökare. Med rutiner som säkerhetsintroduktioner, uppvisande av särskilda förarbevis samt genomgångar av skyddsregler och skyddsutrustning maximerar vi säkerheten för alla som vistas på byggarbetsplatsen. 

De viktigaste delarna i den personliga skyddsutrustningen är:

- Skyddshjälm, fäst med 3-/4-punkts hakrem enligt EN397
- Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta
- Att all vår personal som vistas på plats har ID06
- Varselkläder på överkropp (uppfyller klass 2) vid hus- och bostadsverksamhet
- Ögonskydd genom skyddsglasögon eller visir enligt EN166

Flera Centrala Bygg-installatörer framför tvättmaskiner

En kontakt ger mångdubbel trygghet

IFB innebär att du som kund har en enda kontaktperson och inte behöver organisera allt själv. Vår personal sköter allt från transporter och leveranser till service- och garantiärenden. Du slipper ta hand om lagerhållning, installationsarbete och eventuella felanmälningar. Du kan tryggt lita på att kompetent personal gör sitt arbete och finns där när du behöver dem.

IFBs olika varianter

Våra olika IFB-modeller


- IFB – Installerat, funktionskontrollerat och klart för besiktning. 

- IFB5 – IFB-konceptet kompletteras med 5 års funktionsgaranti av produkt hos konsument. 

- IFB5OM – inkluderar 5 års funktionsgaranti av produkt i offentlig miljö. Hit räknas skolor, förskolor, kontor, vårdinrättningar, mindre lunchrum och liknande. Dock gäller inte IFB5OM för tvättstugor, frisörsalonger, restauranger eller andra inrättningar där produkten används främst i kommersiellt bruk. IFB5OM gäller enbart för varumärkena AEG, Electrolux och Husqvarna.