MILJÖ

MILJÖ

Miljö på Centrala Bygg

Minst lika viktigt som förväntningarna på teknologi, design och kvalitet för våra produkter, är det att vi som tillverkare har en tydlig miljöprofil. Att vi på Electrolux Centrala Bygg ska kunna erbjuda marknadsledande vitvaror som är utvecklade med största hänsyn till människa och miljö är därför ett självklart krav som både vi och våra kunder ställer på oss. 

Pappa som lyfter upp sin glada pojke

Livscykelkostnad

Inom bygg- och fastighetsbranschen är det särskilt viktigt med produkternas totala livscykelkostnad. Alla våra produkter genomgår noggranna tester innan de erbjuds på marknaden – allt för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet för varje byggprojekt.

Kvinna som lägger hackade morötter i kastrull för matlagning

Vi tar ansvar

För vårt miljöarbete har vi utsetts till branschledare för vitvarutillverkare i kategorin Household Durables – för elfte året i rad. Utmärkelsen delas ut av det välrenommerade hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).

Att vara ett branschledande vitvaruföretag är ett ansvar vi gärna har och tar. Men det ställer också krav på oss. Vi ställer krav på oss. Därför höjer vi vår ambitionsnivå varje år, med målet att göra våra produkter ännu bättre, samtidigt som de lämnar så litet avtryck som möjligt efter sig. År 2020 räknar vi med att ha minskat våra koldioxidutsläpp med minst 50 % jämfört med 2005 års nivåer.

Electrolux Ecoline symbol

Electrolux Ecoline

Våra vetenskapligt baserade insikter visar att den största klimatpåverkan från våra produkten sker under användning. Under en produkts livslängd sker cirka 85%* av miljöpåverkan i hemmet. Vi utvecklar därför innovativa produkter med kompromisslös prestanda för att minska miljöpåverkan. Vårt EcoLine sortiment sparar energi vid varje användning.

*Källa: Electrolux Group LCA global reference. Uppgifterna lämnas på begäran. 

Lokalt stödverktyg och miljöinitiativ

Vår ständiga strävan mot en mer miljömedveten bransch och värld syns på fler håll än i vår egen verksamhet. Vi är involverade i en rad lokala miljöinitiativ samt har produkter registrerade i diverse miljörelaterade register. Här är några exempel:

Svanen-registret – Alla våra produkter är Svanen-registrerade, det betyder inte att de är certifierade, men vi uppfyller alla krav för att vara det. 

El-kretsen.se – Ett svenskt samarbete kring återvinning av elektronik.  

Electrolux Group

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och våra miljömål.