Tvättmaskin startar inte

Senast uppdaterad 2020-03-11 09:44

Problem

  • Startar inte
  • Reagerar inte
  • Lyser inte upp

Gäller för

  • Tvättmaskin

Lösning

  1. Kontrollera proppar
  2. Kontrollera eluttag
  3. Testa annat eluttag om använd
  4. Om elproblem, kontakta behörig elektriker
  5. Om ej elproblem, bryt strömmen till tvättmaskinen i 30 sekunder
  6. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad servicecenter
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.