Tvättmaskinen låter mycket och skakar

Senast uppdaterad 2020-06-04 12:21

Problem

  • Tvättmaskinen låter mycket vid centrifugering
  • Tvättmaskinen skakar
  • Tvättmaskinen hoppar runt

Gäller för

  • Tvättmaskin

Lösning

  1. Se manual för hur du installerar din produkt korrekt
  2. Försäkra dig om att du tagit bort transportbultarna på baksidan
  3. Se till att tvättmaskinen står i våg på en plan yta
  4. Kvarstår problem fortfarande, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • När en ny tvättmaskin installeras så är det viktigt att ta bort transportbultarna som håller fast fjädringen till trumman under transport. Görs inte detta så kommer tvättmaskinen att skaka kraftigt och låta högt
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.