Vita fläckar på tvätten

Senast uppdaterad 2020-03-10 15:58

Problem

  • Det blir vita fläckar på tvätten
  • Kalkavlagringar i tvättmaskinen
  • Programmet tar längre tid än tidigare
  • Tvättmaskinen förbrukar mer el än tidigare

Gäller för

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt och tork

Lösning

  1. Avkalka regelbundet din tvättmaskin med en avkalkningsprodukt från Electrolux. Vårt avkalkningsmedel kan du beställa på vår webbshop
  2. Avkalka maskinen enligt tabellen nedan, beroende på vattnets relativa hårdhet (dH-värde) i din region. Hur ofta maskinen måste avkalkas bestäms av vattnets hårdhet och med antalet tvättcykler som maskinen utför dagligen

Orsak

  • Kalkavlagringar orsakas av vattnets "hårdhet". Ju hårdare vattnet är, desto större sannolikhet är det att kalkavlagringar bildas i maskinen

Avkalkningsfrekvens

Hårdhet i F

Hårdhet i e, Clark

Hårdhet i dH

Specifikationer för vattenhårdhet

< 2 tvättcykler/dag

2-4 tvättcykler/dag

> 4 tvättcykler/dag

0-7

0-5

0-4

Extremt mjukt

-

-

-

7-14

5-10

4-8

Mjuk

-

-

En gång om året.

14-21

10-15

8-12

Medelhårt

Var 6:e månad

Var 6:e månad

Var 6:e månad

21-32

15-22

12-18

Ganska hårt

Var 6:e månad

 

Var 3:e månad

Var 3:e månad

> 32

> 22

> 18

Hård

Var 3:e månad

Varannan månad

Varje månad

Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.