Comfortlift har fastnat i uppfällt läge

Senast uppdaterad 2020-06-03 13:26

Problem

  • Comfortlift har fastnat i uppfällt läge

Gäller för

  • Diskmaskin med Comfortlift

Lösning

  1. Sänk ned korgen genom att försiktigt men fast trycka ner på handtaget för comfortliften som visas på bilden nedan nedan

  1. Om den gråvita piggen har kommit ut ur sitt läge kan du böja den så att den hamnar på plats igen, se bilden nedan

  1. Kontrollera om låsmekanismen fungerar genom att dra upp handtaget till Comfortliften, se bilden nedan

  1. Så fort korgen låses upp tryck handtaget nedåt, mekanismen går tillbaka till den lägre nivån som är standardpositionen
  2. Om korgen är full tryck ner den något
  3. Om korgen är tom eller halvfull tryck korgen hela vägen ner
  4. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.