Handtag på torktumlare trasigt

Senast uppdaterad 2020-03-10 14:29

Problem

  • Handtag på torktumlare trasigt

Gäller för

  • Torktumlare

Lösning

  1. Om luckan är låst och handtaget inte fungerar, gör maskinen strömlös i några sekunder och prova igen
  2. Kontrollera om handtaget har synliga skador
  3. Om handtaget är skadat eller låst, kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Orsak

  • Förslitningsskada
  • Handhavandefel
  • Ett trasigt hantag som inte åtgärdas kan resultera i att luckan låser sig i stängt läge
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.