Frys har frost eller is på sidorna och kanterna

Senast uppdaterad 2020-06-03 08:23

Problem

 • Det finns frost eller is på sidorna och kanterna på min frys

Gäller för

 • Frys

Lösning

 1. Frosta av frysen. Information om rengöring och underhåll finns i användarhandboken. Du kan ladda ned manual här.
  I frysar med frostfri teknik, tinas isen automatiskt. Om frysen inte är en frostfri modell, måste du avfrosta den själv efter behov
 2. Undvik att öppna dörren för ofta eller att lämna dörren öppen under längre perioder
 3. Ställ in temperaturen på cirka -18 °C. Kontrollera temperaturen med en termometer i ett glas matolja, placerat så nära dörren som möjligt. Gör en temperaturavläsning efter cirka 12 timmar
 4. Förvara alltid mat i aluminiumfolie eller lufttäta behållare
 5. Se till att frysen är tillräckligt ventilerad, vilket visas i manualen eller installationsanvisningar
 6. Se till att dörrtätningen på kanten av dörren är ordentligt fastsatt. Kontrollera att dörrlisten fungerar ordentligt genom att sätta ett pappersark i dörren när den stängs och dra sedan ut det. Om du kan dra ut det utan motstånd, stängs dörrarna inte ordentligt och dörrlisten bör bytas ut
 7. Se till att dörrlisten är ren. Listen kan rengöras med en fuktig trasa och lite rengöringsmedel
 8. Kontrollera om dörrlisten är deformerad. Om så är fallet kan problemet vanligtvis lösas genom att massera listen för att få upp värmen i gummit, försök sedan att sträcka ut listen
 9. Kontrollera gångjärnen och byt ut eventuellt defekta gångjärns delar
 10. Kontrollera så att tömningspluggen är ordentligt fastsatt. Vanligtvis i självavfrostande skåp så sitter plugghålet på vänster sida utanpå skåpet. På vanliga skåp där manuell avfrostning gäller sitter plugghålet i mitten längst ned i skåpet
 11. Om ovanstående råd inte löser problemet, rekommenderar vi att du kontaktar ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Det är normalt att det bildas frost och is i frysar. När dörren öppnas kommer det in fuktig luft, vilket gör att is skapas
 • Rätt installation och användning av frysen hjälper dig att spara energi och skydda miljön
 • Oinslagna livsmedel släpper ut mycket fukt och ökar volymen is i apparaten
 • Efter en avfrostning är det viktigt att frysen torkas ur med en torr trasa och eventuellt får lufttorka så att den är riktigt torr när strömmen ska sätts på igen. Finns det fukt kvar finns det en risk att det blir frost/isbildning igen
 • Det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme runt frysen för att tillse god ventilation
 • Om temperaturen är för låg för omgivningen kan det bildas mycket is inuti frysen
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.