Kompressorn på kyl/frys hörs ej

Senast uppdaterad 2020-03-10 07:42

Problem

  • Kompressorn hörs ej

Gäller för

  • Kylskåp
  • Frysskåp
  • Kyl-frys

Lösning

  1. Se till att produkten är påslagen och att rätt temperatur är inställd
  2. Kompressorn jobbar i omgångar. Lyssna efter ljud i ca en timme
  3. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Produkten är avstängd
  • Om produkten är på och kompressorn är tyst kan kylskåpet vara igång på den automatiska avfrostningscykeln. Avfrostningsprogrammet körs regelbundet och tar cirka 30 minuter. Läs användarhandboken för att se om din produkt använder den här funktionen
  • Du kan mäta kylskåpets funktion genom att placera ett glas vatten med en termometer, mitt på den mittersta hyllan och avläsa temperaturen efter 6 till 8 timmar. Om temperaturen som visas motsvarar den du ställde in så fungerar produkten
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.