Lampan i skåpet blinkar eller fungerar inte

Senast uppdaterad 2020-06-04 07:25

Problem

 • Felkod C9
 • Felkod F9

Gäller för

 • Kylskåp
 • Frys
 • Kyl-frys

Lösning

 1. Kontrollera att lampan inte sitter löst eller glappar
 2. Kontrollera att rumstemperaturen inte är för hög eller för låg (Se Övrigt)
 3. Stäng av strömmen och byt lampan enligt bruksanvisning
 4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Lampan är trasig
 • Lampan sitter löst och behöver skruvas åt
 • För hög eller låg rumstemperatur


Övrigt

Korrekt drift kan endast garanteras för SN-klassprodukter inom ett omgivande temperaturområde på mellan 10 °C till 32 °C. Kontrollera temperaturklassificeringen på din produkts typskylt

 • Klass T från +18° till +43° (Tropical)
 • Klass ST från +18° till +38° (Sub Tropical)
 • Klass N från +16° till +32° (Normal)
 • Klass SN från +10° till +32° (Sub Normal)


Placering av klimatklassinformation på typskylten:

   

Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.