LED-lampan blinkar på tvätt-torkmaskinen

Senast uppdaterad 2020-06-03 10:48

Problem

  • LED-lampan blinkar på tvätt-torkmaskinen

Gäller för

  • Tvätt-torkmaskin

Lösning

  1. Om en lampa tänds i slutet av ett program kan programmet vara klart. Kontrollera om luckan kan öppnas eller om räknaren är nollställd. Om produkten har en display, se om det står End på den
  2. Programmet kan ha blivit avbrutet eller pausat av misstag. Försök starta om programmet med knappen START/PAUSE
  3. Eventuella fel indikeras av en blinkande LED-lampa, vanligtvis tillsammans med en felkod på displayen. I sådana fall ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Funktionsknappar kan tändas under maskinens program
  • Det tar ca 3-5 minuter innan luckan kan öppnas när ett program är klart. Detta är en säkerhetsåtgärd för alla tvättmaskiner
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.