Fläkt ger ifrån sig ett rasslande ljud

Senast uppdaterad 2023-01-17 10:45

Problem

 • Fläkt låter som att något sitter löst
 • Oljud vid användning köksfläkt
 • Det hörs ett rasslande ljud från fläkten

Gäller för

 • Köksfläktar

Lösning

 1. Kontrollera installationen
 2. Kontakta installatören (om nyinstallation)
 3. Kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Ökat baktryck i sugsystemet
 • Sugröret är för långt eller dess diameter är för liten
 • Veck på anslutningsslangen
 • Något som sitter löst inuti fläkten
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.