Torktumlare visar felmeddelande C2 eller E20

Senast uppdaterad 2020-05-15 10:08

Problem

 • Felmeddelande C2 på displayen
 • Felmeddelande E20 på displayen
 • Torktumlaren piper två gånger

Gäller för

 • Torktumlare
 • Kondenstorktumlare
 • Värmepumpstumlare

Lösning

 1. Kontrollera om det externa utloppet är korrekt anslutet till avloppet
 2. För att pumpa ut vattnet direkt i ett avlopp med kondenstorktumlare, anslut en extern avloppsslang enligt bruksanvisningen
 3. Kontrollera så att slangen inte är snodd eller tilltäppt eller har några öglor
  • För att undvika att den snor sig, förkorta slanglängden så att den hänger fritt ner i avloppet annars kan det orsaka läckage eller att en felkod visas
 4. Återställ produkten genom att ta bort kontakten från eluttaget, vänta 30 sekunder och sätt sedan i den igen
 5. Sätt igång ett program. Visas ett felmeddelande på displayen behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Felkod C2 (eller två pip av ett akustiskt larm på vissa modeller) indikerar ett tömnings-, ett pump- eller programvaruproblem
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.