Torktumlare visar felkod CE eller CF

Senast uppdaterad 2020-06-02 10:26

Problem

  • Felkod CE
  • Felkod CF

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Återställ produkten genom att ta bort kontakten från eluttaget, vänta 30 sekunder och sätt sedan i den igen
  2. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Denna felkod indikerar att det är fel på elektroniken
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.