Tvättmaskin utlöser säkringar

Senast uppdaterad 2020-06-03 11:14

Problem

  • Kortslutning
  • Säkringar går
  • Jordfelsbrytare utlöses

Gäller för

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt-tork
  • Torktumlare

Lösning

  1. Sätt i kontakten i ett annat uttag
  2. Använd aldrig förlängninskabel för att ansluta maskinerna
  3. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Tvättmaskinen och torktumlaren ska inte anslutas till samma säkringskrets. Strömmen som krävs av de två maskinerna ihop överstiger den säkra kapaciteten hos standardsäkringskretsar. Om en jordfelsbrytare utlöses eller en säkring går när du slår på eller stänger av maskinen beror det på jordfel eller kortslutning. Om fler produkter är anslutna till samma säkringskrets kan det göra att säkringen går eller att jordfelsbrytaren löses ut
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.