Torktumlarens säkringar går/utlöser jordfelsbrytaren

Senast uppdaterad 2020-06-03 11:07

Problem

 • Torktumlaren slår ut jordfelbrytaren vid användning
 • Säkringen går vid användning av torktumlaren

Gäller för

 • Inbyggd torktumlare
 • Fristående torktumlare

Lösning

 1. Kontrollera att produkten är korrekt installerad
 2. Kontrollera att säkringen till torktumlaren är hel och att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget
 3. Om ovanstående förslag inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Om fler produkter är anslutna till samma säkringskrets kan det göra att säkringen går eller att jordfelsbrytaren löses ut
 • Om jordfelsbrytaren utlöses eller en säkring går när du slår på eller stänger av apparaten, orsakas det vanligen av läckage till jord eller kortslutning
 • Problemet kan orsakas av att maskinen har anslutits på fel sätt. Anslut maskinen i ett annat uttag
 • Använd aldrig en förlängningskabel för att ansluta maskinerna eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.