Tvättmaskinen visar felkod E80 eller avger 8 blinkningar

Senast uppdaterad 2022-11-03 08:26

Problem

  • Felkod E80
  • 8 blinkningar

Gäller för

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt och tork

Lösning

  1. Sätt tillbaka programväljaren på läge "Off" eller 0. Välj sedan ett nytt program och starta det
  2. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Programväljaren är felinställd. Tvättmaskinen startade eventuellt med programväljaren inställd halvvägs mellan två tvättprogram
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.