Tvättmaskinen visar felkod EHO, EH0, EH1, EHI

Senast uppdaterad 2022-11-16 15:13

Problem

 • Visar felkod EHO / EH0
 • Visar felkod EH1 / EHI

Gäller för

 • Tvättmaskin

Lösning

 1.  Kontrollera strömförsörjningen genom att ansluta en annan produkt till samma uttag
 2. Om den produkten inte heller fungerar, är det troligen ett ledningsfel
 3. Kontakta behörig elektriker
 4. Är strömförsörjningen OK, försök återställa produkten genom att bryta strömmen till tvättmaskinen i 30 sekunder
 5. Anslut produkten på nytt
 6. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Använd aldrig förlängningskablar för att ansluta maskinerna. Det kan orsaka kortslutning eller brandfara

Orsak

 • EHO / EH0 betyder att det är ett problem med strömförsörjningen
 • EH1 / EHI betyder att strömförsörjningen är lägre/högre än vad maskinen klarar
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.