Vilken temperatur har vattnet under ylleprogrammet i tvättmaskinen?

Senast uppdaterad 2020-03-10 15:58

Problem

  • Värmer tvättmaskinen när man använder läget "kall" på ylleprogrammet?

Gäller för

  • EW6F6268N3
  • Tvättmaskiner som har ylleprogram och tillval "kall"

Lösning

  1. Temperaturen på vattnet är densamma som inkommande vatten. Maskinen värmer inte vattnet alls vid denna inställning
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.