Diskmaskinsluckan går inte att stänga ordentligt

Senast uppdaterad 2020-06-03 13:27

Problem

  • Diskmaskinsluckan går inte att stänga ordentligt
  • Diskmaskinsluckan är sned

Gäller för

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin
  • Bänkdiskmaskin

Lösning

  1. Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg, justera fötterna vid behov
  2. Om maskinen är nyinstallerad, kontakta installatören
  3. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Fel på luckan eller lucklåset
  • Maskinen står ej i våg
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.