Diskmaskinsluckan stängs automatiskt

Senast uppdaterad 2020-07-29 07:13

Problem

  • Diskmaskinsluckan stängs automatiskt

Gäller för

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin
  • Bänkdiskmaskin

Lösning

  1. Det är normalt att en diskmaskinslucka utan ytterlucka har en tendens att stänga sig
  2. Om diskmaskinen har en ytterlucka monterad utanpå (integrerad) så kan ytterluckan vara felmonterad/för lätt. Kontakta installatören
  3. Kontrollera att maskinen står i våg
  4. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Fel på luckan, lucklåset eller ytterluckan
  • Maskinen står ej i nivå
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.