För kallt i kylskåpet

Senast uppdaterad 2020-06-03 08:31

Problem

  • Kyler för mycket
  • För kallt i kylskåpet

Gäller för

  • Kylskåp
  • Kyl-frys

Lösning

  1. Kontrollera att rätt temperatur är inställd. Rekommenderad temperatur är +4 eller +5 grader
  2. Kontrollera att funktionen snabbkylning inte är aktiverad. Mer info finns i manualen som du kan ladda ned här
  3. Kontrollera om fläkten inuti skåpet hörs. När du öppnar och stänger dörren så ska fläkten stanna och starta igen
  4. Se till att varorna i skåpet är jämnt fördelade för god luftcirkulation
  5. Mät temperaturen med en termometer placerad i ett glas vatten i mitten av skåpet. Temperaturen i ett kylskåp ska ligga mellan +4 och +5 grader
  6. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.