Kyl och frys fungerar inte samtidigt

Senast uppdaterad 2020-06-05 12:42

Problem

 • Kyl fungerar men inte frys
 • Frys fungerar men inte kyl
 • Bara en del av kyl och frys fungerar
 • Kombiskåpet fungerar inte helt

Gäller för

 • Kylskåp
 • Kyl-frys

Lösning

 1. Kontrollera säkringarna i proppskåpet
 2. Kontrollera eluttag. Prova med annan produkt t.ex mobilladdare om du får el från kontakten
 3. Bryt strömmen till skåpet i 30 sekunder för omstart av kretskort
 4. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Strömavbrott/kortslutning
 • Trasig säkring eller propp
 • Fel i kretskort
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.