Felkod E6 visas på spishäll

Senast uppdaterad 2021-04-13 11:15


Problem

  • Felkod E6 visas på displayen
  • Felmeddelande E6

Avser

  • Spis
  • Häll

Lösning

  1. Gör hällen strömlös och avvakta 30 sekunder
  2. Återanslut strömsladden och prova att använda hällen igen
  3. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E6 orsakas av ett kommunikationsfel mellan filter och effektdel
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.