Felkod E1 visas på spishäll

Senast uppdaterad 2021-04-13 11:13

Problem

  • Felkod E1 på displayen
  • Felkod E1 blinkar eller flimrar på displayen

Avser

  • Induktionshäll
  • Glaskeramikhäll
  • Spishäll

Lösning

  1. Dra ur strömmen till produkten i 30 sekunder och återanslut sedan igen
  2. Visas en ny felkod, kontrollera i manualen hur man åtgärdar denna
  3. Visas samma felkod, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E1 indikerar att kontrollpanelen i produkten är felkonfigurerad
  • Detta problem kan endast åtgärdas av auktoriserad servicetekniker
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.