Felkod E7 visas på spis

Senast uppdaterad 2020-06-02 11:28

Problem

  • Felkod E7 visas på spis

Gäller för

  • Spis
  • Häll

Lösning

  1. Bryt strömmen till produkten i 30 sekunder
  2. Återanslut strömmen och prova att använda produkten igen
  3. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E7 orsakas av fel på temperatursensor, kylkroppen, effektdelen
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.