Hällens säkring går/löser ut

Senast uppdaterad 2020-06-02 12:58

Problem

 • Hällens/spisens säkring går/löser ut hela tiden

Gäller för

 • Spishäll
 • Induktionshäll
 • Highlighthäll

Lösning

 1. Kontrollera att säkringen har tillräcklig kapacitet för effektbelastningen
  Kontrollera med behörig elektriker om du har en säkring av rätt kapacitet och om spisen är ansluten till en separat säkringsgrupp
 2. Kontrollera att produkten är korrekt ansluten till vägguttaget (och elnätet)
  En korrekt installation måste göras genom att tillkalla en auktoriserad installatör
 3. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
  Om ovanstående råd inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.