Tiden ändras på torktumlare

Senast uppdaterad 2020-03-10 14:21

Problem

  • Tiden ändras
  • Programtiden stämmer inte

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Den tid som visas på displayen för torktumlare är inte densamma som den tid som anges på energimärkningen
  2. Energimärkningsetiketten indikerar torkningstiden för maximal tvättmängd medan tiden som visas på displayen är torkningstiden för aktuell tvättmängd
  3. En torktumlare torkar vanligtvis ca. 5 kg per timme, så tiden som visas är för den aktuella mängden
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.