Hur sätter jag på och stänger av WiFi-funktionen på min tvättmaskin?

Senast uppdaterad 2020-03-10 16:03

Problem

 • Hur slår jag på WiFi på min tvättmaskin?
 • Hur stänger jag av WiFi på min tvättmaskin?

Gäller för

 • Tvättmaskin med WiFi

Lösning

Aktivera WiFi

 1. Ladda ner och installera Electrolux-appen på din smart-enhet
 2. Tryck på on/off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten
 3. Välj ett program genom att vrida på programvredet, välj vilket program som helst
 4. Tryck på och håll nere Time Manager- och Delay Start (Fördröj start)-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills WiFi-ikonen blinkar och 0n visas på displayen. Den trådlösa modulen startar upp
 5. Efter ca 45 sekunder visas AP (Tillgängligheten) på displayen, tillgängligheten är öppen i 3 minuter
 6. Konfigurera Electrolux-appen på din smartenhet och följ instruktionerna för att ansluta enheten till ditt Wi-Fi-nätverk
 7. Om anslutningen är konfigurerad kommer symbolen AP (Tillgängligheten) att vara släckt och WiFi-ikonen slutar blinka och lyser konstant för att bekräfta att konfigurationen lyckades
Avaktivera WiFi
 1. För att stänga av den trådlösa anslutningen, tryck och håll nere på Time Manager och Delay Start (Fördröj start)-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills en ljudsignalen hörs och 0ff visas på displayen
  OBS! Vissa avvikelser kan förekomma, kontrollera alltid bruksanvisning

 

Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.