Hur sätter jag på och stänger av WiFi-funktionen på min torktumlare?

Senast uppdaterad 2020-03-10 14:22

Problem

 • Hur slår jag på WiFi på min torktumlare?
 • Hur stänger jag av WiFi på min torktumlare?

Gäller för

 • Torktumlare med WiFi

Lösning

Aktivera WiFi

 1. Ladda ner och installera Electrolux-appen på din smart-enhet
 2. Tryck på on/off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten
 3. Välj ett program genom att vrida på programvredet, välj vilket program som helst
 4. Tryck på och håll nere Time Dry (Tid)- och Delay Start (Fördröj Start)-touchknapparna i 3 sekunder
 5. Texten 0n syns i ca 5 sekunder och WiFi-ikonen börjar blinka och den trådlösa modulen startar. Det kan ta 45 minuter innan den är klar. När den trådlösa modulen är klar visas meddelandet (Åtkomstpunkt) för att informera om att åtkomstpunkten kommer att vara öppen i ungefär 3 minuter
 6. Konfigurera Electrolux-appen på din smart-enhet
 7. Om anslutningen är konfigurerad kommer symbolen AP (Åtkomstpunkt) att vara släckt och WiFi-ikonen slutar blinka och lyser konstant för att bekräfta att konfigurationen lyckades
Avaktivera WiFi
 1. För att stänga av den trådlösa anslutningen, tryck på och håll nere Time Dry (Tid)- och Delay Start (Fördröj Start)-touchknapparna samtidigt i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs och 0FF visas på displayen
  OBS! Vissa avvikelser kan förekomma beroende på modell, kontrollera alltid bruksanvisning
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.