Hur rengör jag min diskmaskin?

Senast uppdaterad 2022-04-27 13:43

Problem

 • Hur rengör jag min diskmaskin?
 • Hur underhåller jag min diskmaskin?
 • Vad behöver jag för att rengöra min diskmaskin?
 • Hur ofta behöver jag rengöra min diskmaskin?

Gäller för

 • Integrerad diskmaskin
 • Fristående diskmaskin

Lösning

Rengöring av diskmaskin - Machine Care

När diskmaskinen upptäcker behov av rengöring tänds symbolen för Machine Care. Behöver du rengöringsmedel för diskmaskin, klicka HÄR 

Starta Machine Care-programmet för att rengöra maskinen.

 1. Innan du startar Machine Care-programmet, rengör filtren och spolarmarna (se nedan)
 2. Använd ett avkalkningsmedel som är speciellt avsett för diskmaskiner. Följ instruktionerna på förpackningen.
 3. Se till att maskinen är tom innan du startar programmet
 4. Tryck och håll och   ner samtidigt i ca. 3 sekunder.
 5. Lamporna och   blinkar och displayen visar programmets längd.
 6. Stäng luckan för att starta programmet.
 7. När programmet är klart inaktiveras symbolen

Rengöring av filter

Kontrollera filtret och ta bort ALLA lösa föremål som kan minska rengöringseffekten och skada tömningspumpen. Gör så här:

 1. Ta loss båda filtren    
 2. Skölj och ta bort ev smuts   
 3. Sätt tillbaka filtren enligt beskrivning.  

För mer info, se instruktionsvideo HÄR

Rengöring av spolarmar

Vi rekommenderar regelbunden rengöring av den nedre spolarmen för att undvika att smuts täpper igen hålen. Gör så här:

 1. Ta loss spolarmarna 
 2. Spola rent och använd vid behov en tandpetare för att säkerställa att hålen inte är igentäppta
 3. Sätt tillbaka spolarmarna

För mer info, se instruktionsvideo HÄR

Invändig rengöring 

 1. Rengör produktens insida med en mjuk, fuktig trasa. Undvik produkter med slipeffekt, skursvampar, vassa verktyg, starka kemikalier, avfettningsmedel eller lösningsmedel
 2. Torka av luckan, inklusive gummipackningen, en gång i veckan.

För mer info, se instruktionsvideo HÄR


Mer information om rengöring finns i din manual. Hitta din manual HÄR

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.