Torktumlaren visar felkod E50

Senast uppdaterad 2020-06-02 10:48

Problem

  • Felkod E50

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  2. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Motorfel
  • Fel på programvaran
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.