Luckan öppnar sig när maskinen är på

Senast uppdaterad 2020-03-12 10:32

Problem

  • Luckan öppnar sig under användning

Gäller för

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin

Lösning

  1. Om maskinen är nyinstallerad och integrerad så kan ytterluckan vara för tung eller felaktigt installerad. Kontakta installatören
  2. Rengör spolarma
  3. Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg
  4. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Ytterluckan för tung eller felaktigt installerad
  • Spolsarmarna är igensatta och skapar högt tryck på insidan av luckan
  • Maskinen står ej i våg
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.