Luckan öppnas i början av program

Senast uppdaterad 2020-03-11 13:35

Problem

  • Luckan öppnas i början av program

Gäller för

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt och tork

Lösning

  1. Prova med att öka eller minska mängden tvätt i trumman
  2. Kontrollera med vattenpass till maskinen står i våg
  3. Om luckan öppnas på egen hand när tvättmaskinen har fyllt på vatten under tvätt- eller centrifugeringsfasen, ska du koppla från maskinen från strömförsörjningen  och kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Luckan kan normalt öppnas före uppvärmningsfasen eller när vattnets höjd i trumman är låg (under de första 10 minuterna)
  • Maskinen står ej i våg
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.