Luckan öppnas under tvättprogrammet

Senast uppdaterad 2020-06-12 14:29

Problem

  • Luckan på tvättmaskinen öppnar sig under tvättprogrammet
  • Luckan på tvättmaskinen går att öppna under tvättprogrammet

Gäller för

  • Tvättmaskin
  • Tvätt-tork

Lösning

  1. Kontrollera att det inte är för mycket tvätt i trumman
  2. Om problemet kvarstår, koppla bort maskinedirekt från strömförsörjning, stäng av vattentillförseln och kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • För mycket tvätt i trumman som orsakar tryck mot luckan
  • Luckan eller lucklåset är defekt
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.