Torktumlare visar felkod E60

Senast uppdaterad 2020-06-02 11:16

Problem

  • Felkod E60
  • Torktumlaren värms inte upp

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Rengör filter och kondensor enligt användarhandbokens instruktioner
  2. Se till att det finns tillräckligt med frisk luft i rummet och att produkten inte är inbyggd
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E60 indikerar fel på uppvärmningen
  • Det kan orsakas av otillräcklig ventilation i rummet eller att filtrena är smutsiga
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.