Boka service på kyl / frys

Senast uppdaterad 2020-03-09 15:37

Ha följande information till hands när du kontaktar oss:

  • Modellnummer
  • Produktnummer (PNC)
  • ELC-nummer
  • Serienummer

Du hittar den här informationen på produktens typskylt.

  1. Modellnummer
  2. Produktnummer (PNC)
  3. ELC-nummer
  4. Serienummer


Informationsskylten är placerad:

Kylskåp

inuti på sidan

Frys

inuti på sidan

Kyl-frys

inuti på sidan

Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.